2015 – 2019

ndb van 2015 tm. 2019

Van de ratten besnuffeld

9 ratten op 1 avond. Foto Koos Dijksterhuis
9 ratten op 1 avond. Foto Koos Dijksterhuis

Op mijn ontboezeming over het doden van slakken, spinnen, muggen en muizen kreeg ik afkeurende reacties. Ik voel me daar toch al schuldig over, maar wrijf het er gerust nog eens in! Ik kreeg ook vragen naar hoe ik slakken doodmaak en naar de ratten die mijn huis bestormden.

De slakken gooi ik in de stadsvijver of spoel ik door de wc. Ik zou ze liever aan de lijsters, eenden, mollen en kikkers voeren, maar die wagen zich er niet aan, op straffe van een wisse dood door een kat. Ik denk dat de enorme hoeveelheid loslopende katten een oorzaak is van de slakkenplaag hier. Alle slakkeneters worden gedecimeerd. (meer…)

DELEN

Rare kapsels in het mos

Mos. Foto Koos Dijksterhuis
Mos. Foto Koos Dijksterhuis

Het grasveldje in mijn tuin bevat nogal wat mos. Ik heb nog liever bloemen, maar verder begrijp ik niet goed wat mensen tegen mos hebben. Slechts weinig is zo mooi als zonlicht dat over het mos strijkt, zeker als dat mos bloeit. Mos vind ik mooier dan gras. Mos is wel minder geschikt om op te liggen, hoe zacht ook, want het is vochtig. Mijn tuin is lommerrijk en daardoor vochtig, wat het mos in de kaart speelt. (meer…)

DELEN

Verstand en gevoel op nul

Muis in val. Foto Koos Dijksterhuis
Muis in val. Foto Koos Dijksterhuis

Toen ik op de site van Animal rights beelden uit slachthuizen zag, werd ik misselijk. Behalve met de doodgemartelde dieren heb ik medelijden met de mensen die dat smerige werk doen. Ik heb eens iemand ontmoet die dat deed. Een Poolse vrouw die elke dag om 5 uur ’s morgens naar het slachthuis fietste. ‘s Middags leerde ze Nederlands en deed ze een inburgeringscursus. (meer…)

DELEN

Slowtrees met langzame bessen

Jeneverbessen. Foto Koos Dijksterhuis
Jeneverbessen. Foto Koos Dijksterhuis

De bessen van jeneverbessen zijn geen echte bessen maar kegeltjes die op bessen lijken. Ze bevatten de zaadjes en de rijpe, paarse bessen zijn afgelopen weken van de bomen gevallen. Jarenlang weigerden de zaden te ontkiemen, maar de laatste jaren lijken ze dat weer vaker te doen.

De jeneverbessen op de foto zijn niet gevallen, want die zijn nog niet rijp. Pas volgende herfst zijn ze rijp. Jeneverbessen groeien traag; in modieus Anglo-Nederlands zou je ze slowtrees kunnen noemen. (meer…)

DELEN

Buxusmees?

Buxusmot. Foto Hans van Kesteren
Buxusmot. Foto Hans van Kesteren

Sinds de lente van 2017 hebben we in Nederland met de buxusmot te maken. En sinds die lente sterven veel jonge koolmezen in hun nestjes. Buxusmotten zijn zwart-witte nachtvinders uit het zuiden die met de hogere temperaturen mee fladderden naar het noorden.

Vogelaars opperden verband tussen de bestrijding van buxusmotrupsen en de mezensterfte. Mezen eten rupsen, ook buxusrupsen, dus het verband leek logisch. In een onderzoek in 2018 werden mezennesten in stadstuinen vergeleken met die in het bos. In het bos zijn geen buxushagen die bespoten worden. Inderdaad werden in dode mezen in de tuin meer insecticiden gevonden dan in dode mezen in het bos. (meer…)

DELEN

Winterkoning

Winterkoning. Foto Koos Dijksterhuis
Winterkoning. Foto Koos Dijksterhuis

Hoewel het winterkoninkje een goede schutkleur heeft en door de nauwste openingen kan wegglippen, is de huiskat een van de belangrijkste doodsoorzaken van dit vogeltje.

Een andere geduchte doodsoorzaak van de winterkoning is koning winter. In een strenge winter kan negentig procent van de winterkoningen het leven laten. De nogal eenzelvige vogeltjes weren dat noodlot door met tientallen tegelijk in een holte te slapen en elkaar warm te houden. Daarvoor staken ze hun onderlinge geschillen dan even, zo lees ik in Het Winterkoninkje van Stephen Moss, dat onlangs bij Ambo/Anthos verscheen. (meer…)

DELEN

Altijd groen vogelvoer

Vogelmuur. Foto Koos Dijksterhuis
Vogelmuur. Foto Koos Dijksterhuis

Een immer doorgroeiend plantje is vogelmuur, ook wel sterrenmuur genoemd. Vogelmuur is klein en groen, met witte bloempjes. Het wordt in de landbouw met vergif onder de duim gehouden, want de intensieve grondbewerkingen in die landbouw krijgen de plant niet weg. Integendeel, vogelmuur gedijt juist prima als je de grond overhoophaalt.

Als je vogelmuur als onkruid beschouwt, kun je het gemakkelijk uittrekken. Ook kun je het negeren; het blijft klein, kan niet met welk gewas ook concurreren en verdwijnt vanzelf weer. Wie van vogelmuur een probleem maakt, heeft kennelijk behoefte aan een luxeprobleem. Op akkers wordt vaak geen ander leven getolereerd dan het gewas, hoe onschadelijk of nuttig dat leven ook is, en dus wordt er vergif gespoten. Dat kost geld, tijd en brandstof, want zoals alles geschiedt ook gifspuiten met machines. Het kan helemaal niet uit. (meer…)

DELEN

Uilen in de nok

Kerkuilen. Foto Koos Dijksterhuis
Kerkuilen. Foto Koos Dijksterhuis

Een oude (57) vriend van me woont met zijn vrouw in een afgelegen bocht van de IJssel, aan een half verhard weggetje dat verder nergens heengaat. Het bestaat nog, een weggetje dat nergens heengaat. We hobbelen erover en laten eindelijk de moderne weilanden achter ons, waar niets groeit behalve het turbogras voor de turbokoeien in de reusachtige, pas gebouwde stal erachter. Over de winterdijk scheert een blauwe kiekendief. (meer…)

DELEN