Bonte zandoogjes

Bont zandoogje, © K. Dijksterhuis

Op een braamblad in de bosrand streek een bont zandoogje neer. Bonte zandoogjes snoepen graag van bramennectar en dwrrelen vaak langs bosranden. Behalve van nectar houden ze ook van vruchtensap en van hars of vocht uit gewonde boomstammen. De vlinders zijn de laatste jaren algemeen geworden, het gaat hen voor de wind. Lees “Bonte zandoogjes” verder

Explosieve vermenigvuldigers

Springbalsemien, © K. Dijksterhuis

De springbalsemienen weten van geen ophouden. Nou ja, ze bloeien wel uit, maar er is altijd wel weer een andere knop. Zolang het niet vriest, blijven bezig. Ze haalden vorige week zaterdag de tuinrubriek. Het stukje was heel herkenbaar. Ook ik ontdekte de bloemen pas op eerbiedwaardige leeftijd (30). Lees “Explosieve vermenigvuldigers” verder

Grazers als doel

Hooglander, © K. Dijksterhuis

De regering Rutte draait de geldkraan dicht voor een linkse hobby als natuurbeheer. Het geld is voor een rechtse hobby als asfalt. Geen wonder ook, zolang de VVD met de twee minst groene partijen samenwerkt. De Ecologische Hoofdstructuur wordt afgeschaft, al gaat een toekomstige regering er vast weer mee door. Nou hechten de natuurbeheerders wel heel veel belang aan het verbinden van natuurgebieden. Of dat terecht is? Vleermuizen volgen bomenrijen, dassen hobbelen door tunneltjes, loopkevers deinzen al terug voor een fietspad, boomkikkers lopen nauwelijks meetbare afstanden. Vogels, zelfs de honkvaste boomklever, vliegen over snelwegen. Wel lees ik altijd dat herten, runderen en paarden ruim baan moeten krijgen. Leuk voor dat scharrelvee, maar voor de rest? Lees “Grazers als doel” verder

Stikstof strooien

Uit zorg voor het klimaat hebben we het vaak over CO2-uitstoot. Over stikstof hebben we het zelden. CO2 komt in grotere hoeveelheden uit de schoorsteen, maar stikstof heeft ook broeikaseffecten en allerlei andere nadelen. Meestal komt het als oxide voor, NO2 bijvoorbeeld. Dat is ongezond voor de luchtwegen en voor de ozonlaag. Bovendien wordt de regen er zuur van. In de instabiele vorm van lachgas (N2O) sorteert stikstofoxide een broeikaseffect dat bijna driehonderd keer zo sterk is als van CO2.

Stikstof hoort erbij, het speelt al 2,7 miljard jaar een cruciale rol in het aardse leven. Maar wij verspreiden wel erg veel stikstof op de aarde, vooral in de vorm van kunstmest. In 2000 gooiden we op de hele wereld acht keer zoveel stikstof op het land als in 1960, toen kunstmest toch ook al populair was. Het jaar in jaar uit stikstof strooien noemen we bodemverbetering. Zestig procent van de nitraten komt niet in het gewas terecht, maar in de sloot, het grondwater, de zee en de lucht. Biologen van de universiteit van Odense brachten de stikstof-kringloop in kaart en schreven er 8 oktober over in het tijdschrift Science. Ze waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van stikstof op de vegetatie, op de atmosfeer. Ze pleiten ervoor gewassen te combineren met stikstofproducerende planten, een oude bekende uit de ekologische landbouw.

Gek hoor, dat we tientallen jaren iets doen, zonder te onderzoeken hoe vervelend de nasleep kan worden. Wat niet weet dat niet deert. Daarom zijn we onvoorzichtig of misschien zelfs roekeloos. Je zou kunnen zeggen dat we voor de zekerheid onbekommerd stikstof blijven strooien. Als we er maar niet in stikken.