Eilandgevoel

Boek omslag Eilandgevoel Koos Dijksterhuis over SchiermonnikoogEilandgevoel is nu te koop in de 3e druk. Het bevat bijna 200 korte verhalen over natuur en landschap op Schiermonnikoog. Behalve alle hoeken van het eiland komen ook diverse karakteristieke eilanders erin voor. Hier zie je wat de uitgever er in de flaptekst over zegt:
Iedere werkdag schrijft Koos Dijksterhuis een kort verhaaltje in Trouw over de natuur. Uit zijn stukjes blijkt zijn grote liefde voor alles wat leeft. Hij verwondert zich over het ogenschijnlijk gewone, waar vaak een verrassend verhaal achter zit. Lees “Eilandgevoel” verder

De spreeuw – bosvogel, weidevogel, rietvogel

Spreeuw bosvogel 3349aSpreeuwen eten larven, rupsen, zaden, vruchten, kliekjes. Met hun scherpe oogjes zien ze de kleinste gaatjes in het gras, waar emelten onder huizen. Emelten zijn de larven van langpootmuggen. Een spreeuw boort zijn snavel in het gras, opent hem ondergronds en hapt de emelt vast. Op dezelfde wijze vangt een spreeuw de rupsen van grasworteluilen. Fladderend als een biddende torenvalk plukt een spreeuw insecten uit struiken en uit het riet. Spreeuwen vliegen uit de haven garnalenkotters tegemoet om garnalen te snaaien, ze eten de aardappelkliekjes op het gras in de tuin en de donutkruimels bij de kraam op het stationsplein. Lees “De spreeuw – bosvogel, weidevogel, rietvogel” verder

Hoe en waarom spreeuwen zwermen

Foto Koos Dijksterhuis
Foto Koos Dijksterhuis

Boven Rome verzamelt zich in de herfst een zwerm van wel vijf miljoen spreeuwen. Ze wervelen als een vloeistofdia door de avondhemel. Ze blijven niet onopgemerkt. Een slechtvalk, het snelste dier ter wereld, jakkert ernaartoe. De valk duikt bijna verticaal op de spreeuwen. Er golft meteen een donkere strook door de zwerm. Een wave. Een harmonica-achtige verdichting, alsof de spreeuwen die de valk het eerst zien, van schrik terugdeinzen, de zwerm in, die daar dus iets compacter wordt, iets dichter op elkaar gedrukt, waarna de volgende laag spreeuwen terugdeinst. Maar hoewel het sprekend op zo’n verschuivende verdichting lijkt, is dat niet wat er gebeurt.

Wat er wel gebeurt, is te lezen in De spreeuw, het nieuwe boek van Koos Dijksterhuis. Daarin leest u ook de drie vaardigheden die spreeuwen in staat stellen zo massaal te zwermen zonder te botsen. En over het waarom van dat gezwerm. Veiligheid? Die slechtvalk kwam er juist op af.

De Spreeuw is 159 bladzijden dik en gebonden in een stevige kaft. Een luchtig, leesbaar en zomers cadeau! Bestellen bij AtlasContact of bij de auteur. Dan komen er verzendkosten bij maar desgewenst ook een handtekening of andere handgeschreven toevoeging.

Dankzij Shakespeare koloniseerde de spreeuw Noord-Amerika

Spreeuw op het dak. Foto Koos Dijksterhuis
Spreeuw op het dak. Foto Koos Dijksterhuis

De spreeuw is één van de talrijkste vogels van Noord-Amerika. Van Alaska tot Mexico komen spreeuwen voor. Toch kregen spreeuwen pas rond 1900 voet aan de Amerikaanse grond. Eind negentiende eeuw waren in door Europese landen gekoloniseerde gebieden zogenoemde Acclimatization Societies actief. Die hadden als doel zoveel mogelijk (wilde) planten en dieren uit het Europese vaderland mee te verhuizen naar de koloniën, waar de inheemse natuur net zo achterlijk gevonden werd als de inheemse bevolking. De New Yorkse apotheker Eugen Schieffelin was voorzitter van zo’n vereniging in de Verenigde Staten. Hij zorgde er rond 1860 voor dat huismussen poot aan de Amerikaanse grond kregen en vond dat de spreeuw niet kon achterblijven. Schieffelin had trouwens een chiquere argumentatie voor zijn faunavervalsende activiteiten. Hij was niet van de straat, hij kende zijn klassiekers. Met zijn acclimatiseringsbroeders had hij zich ten doel gesteld alle vogels die William Shakespeare had bezongen in New York te krijgen.

Spreeuw op de markt in Tunis. Foto Gert van Maanen
Spreeuw op de markt in Tunis. Foto Gert van Maanen

Shakespeare heeft tientallen vogelsoorten bezongen of genoemd. Ook de spreeuw speelt een rol in het oeuvre van de dichter. In 1596 of ’97 verscheen het eerste deel van Shakespeares historische toneelstuk Hendrik IV. Daarin komt Hotspur in opstand tegen koning Hendrik IV. Die weigert namelijk losgeld te betalen voor de vrijlating van Hotspurs zwager Mortimer, die door rebellen gevangen is genomen. De zwager in kwestie wordt door de koning als rivaal gezien. Hotspur neemt het de koning kwalijk dat hij Mortimer niet helpt en blijft aandringen op het vrijkopen van zijn rebelse zwager. De heren krijgen ruzie, en de koning verbiedt Hotspur de naam van zijn zwager nog langer te noemen. Hotspur bedenkt een pesterig plannetje.

‘I’ll have a starling shall be taught to speak nothing but “Mortimer”, Hotspur whines.’ In de vertaling van Jan Jonk: ‘Ja, ik koop een spreeuw, en die leer ik dan alleen het woord Mortimer.’

Aristoteles, Plinius, Maerlant, Shakespeare, Dijksterhuis – zij allen schreven over de spreeuw. Lees hoe de spreeuw vanuit New York heel Noord-Amerika koloniseerde, van Alaska tot Mexico. Lees alles over die fantastische vogels in De spreeuw, het nieuwe boek van Koos Dijksterhuis. Het is 159 bladzijden dik en is gebonden in een stevige kaft. Een luchtig, leesbaar en zomers cadeau! Bestellen bij AtlasContact of bij de auteur. Dan komen er verzendkosten bij maar desgewenst ook een handtekening of andere handgeschreven toevoeging.