Dure ganzen

Dure ganzen

Brandganzen. Foto Koos Dijksterhuis
Brandganzen. Foto Koos Dijksterhuis

Ganzen vliegen over op weg van of naar hun graasgronden. Dat zijn vaak weilanden, waar alleen Engels raaigras groeit, eiwitrijke kost voor koeien. Ook ganzen zijn er gek op; ganzen zijn de koeien onder de vogels.

Een derde van ons land bestaat uit raaigras. We maken het landschap onweerstaanbaar voor ganzen. Geen wonder dat er ongeveer twee miljoen bij ons overwinteren. Kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen zijn de talrijkste.

Ganzen grazen het liefst kort gras en als er genoeg ganzen grazen, houden ze dat gras kort. Boeren zien het gras liever groeien, en dus worden ganzen geschoten en verjaagd. Dat helpt waarschijnlijk nauwelijks, want wegvliegen maakt hongerig en dus zullen ze des te meer grazen. Alleen als de ganzen naar gedooggebieden vluchten, kan het verschil maken.

Het gras dat ganzen eten wordt vergoed door de overheid, en dat bedrag wordt al jaren hoger, terwijl het aantal overwinterende ganzen niet toeneemt. In 2019 werd er ongeveer 25 miljoen euro aan veehouders uitgekeerd voor ganzenschade, waarvan het grootste deel in Friesland. In dat jaar publiceerde onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga voor de provincie Friesland een onderzoek naar ganzenvraat aldaar. Daarin staat:

‘Het uitgekeerde schadebedrag representeert een hoeveelheid natgras in kg dat onmogelijk door de huidige aantallen ganzen kan zijn geconsumeerd. Hierdoor ontstaat een gat tussen de daadwerkelijk uitgekeerde schade en de schade die maximaal door ganzen kan zijn veroorzaakt. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is.’ Wie een vermoeden heeft, mag het zeggen.

Zo ongans vreten de ganzen zich dus niet vol, maar na die bevinding werd het uitgekeerde bedrag prompt met zes miljoen verhoogd tot 31 miljoen, waarna er twee keer drie miljoen bijkwam. In 2022 werd er 37,3 miljoen overgemaakt, waarvan 11,9 in Friesland.

Waarom laat een overheid onderzoek doen, waarvan ze de uitkomsten negeert?

(Natuurdagboek Trouw, maandag 5 februari ’24)

 

DELEN
Reacties zijn gesloten.